veriom-logo-2
veriom logo

Polityka prywatności Veriom Sp. z o. o.

Strona internetowa działająca pod adresem: www.veriom.pl

GROMADZENIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych jest dobrowolne. W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się z nami. Administratorem danych osobowych jest: Veriom Sp. z o. o. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.

LOGI

Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w Home.pl ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin NIP: 852-21-03-252 Regon: 811158242.

EMAIL- FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeśli wyślesz do nas wiadomość przez formularz kontaktowy, lub bezpośrednio na adres e-mail – to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Posłużą jedynie do ponownego kontaktu z Tobą. Dane te przechowywane są w naszej skrzynce e-mailowej w firmie Home.pl ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin NIP: 852-21-03-252 Regon: 811158242 w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi  na Twoją wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: Home.pl ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin NIP: 852-21-03-252 Regon: 811158242 – W celu korzystania z systemu mailingowego służącego do obsługi poczty elektronicznej.

OBOWIĄZKI CZYTELNIKA

Czytelnik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Czytelnik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego.

POLITYKA COOKIES

Serwis używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Czytelnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Czytelnika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Czytelnika. Serwis wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu.
Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Czytelnika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.
Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej veriom.pl.