veriom-logo-2

EKOLOGIA

Dbamy o ekologię

W odpowiedzi na wyzwania związane ze zrównoważonym korzystaniem z coraz bardziej ograniczonych zasobów naturalnych, a także z gospodarką obiegu zamkniętego Veriom proponuje kilka rozwiązań. Należy jednak być świadomym, że podkładki absorpcyjne po wchłonięciu substancji odzwierzęcych stanowią niezwykle trudny przypadek środowiskowy. Nie można ich bowiem włączyć w obieg recyklingu, a ich kompostowanie może zachodzić jedynie w niektórych instalacjach kompostowni przemysłowych. Tak więc, najczęściej swój żywot kończyć będą jako tzw. odpad zmieszany, co najmniejszym jednak stopniu nie zwalnia producentów podkładek absorpcyjnych do mięsa od obowiązku poszukiwania materiałów przyjaznych środowisku.

Różnorodne rozwiązania ekologiczne

Veriom proponuje kilka rozwiązań, które odpowiadają różnym podejściom do ekologii. Mogą to być absorbery z wyłącznie z włóknami celulozowymi jako warstwą chłonną. Mogą również być to absorbery z super-absorbentem, które zostawiają najmniejszy ślad węglowy, ze względu na wydajność absorpcji mierzonej gram na gram. W obu powyższych przypadkach stosuje się laminaty przeznaczone do kompostowania: albo specjalne gatunki papieru albo folie z certyfikatami bio-kompostowania.