veriom-logo-2
veriom logo

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Veriom Sp. z o. o.

Webové stránky fungující na adrese: www.veriom.pl

ZÁKON O OCHRANĚ OSOSBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí osobních údajů pro marketingové a komerční účely je dobrovolné. Kdykoli máte přístup ke svým osobním údajům, můžete je opravit a požádat o jejich vymazání. Chcete-li to provést, kontaktujte nás. Správcem osobních údajů je: Veriom Sp. z o. o. Správce uplatňuje technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů přiměřenou hrozbám a kategoriím chráněných údajů, zejména chrání údaje před zpřístupněním neoprávněným osobám, odstraněním neoprávněnou osobou, zpracováním v rozporu s platnými předpisy a změny, ztráta, poškození nebo zničení. . Správce poskytuje technické prostředky k zamezení získávání a úprav osobních údajů zasílaných elektronicky neoprávněnými osobami.

LOGY

Používání webové stránky zahrnuje odesílání dotazů na server, na kterém se webová stránka nachází. Každý dotaz odeslaný na server je uložen v protokolech, které mimo jiné obsahují: IP adresa, datum a čas serveru, informace o webovém prohlížeči a operačním systému, který používáte. Údaje uložené v protokolech serveru nejsou spojeny s konkrétní osobou a představují pouze pomocný materiál sloužící ke správě a jejich obsah není sdělován nikomu jinému než osobám oprávněným spravovat server na Home.pl ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin NIP: 852-21-03-252 REGON: 811158242.

EMAIL - KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Pokud nám zašlete zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře nebo přímo na e-mailovou adresu, poskytnuté údaje nebudou použity pro marketingové účely. Budou použity pouze k tomu, abychom vás znovu kontaktovali. Tyto údaje jsou uloženy v naší e-mailové schránce na Home.pl ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin NIP: 852-21-03-252 REGON: 811158242 pro účely správy pošty a zaslání odpovědi na vaši zprávu. Třetí strany k nim nebudou mít přístup. Správce tímto informuje Uživatele, že zpracováním osobních údajů pověřuje tyto subjekty: Home.pl ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin NIP: 852-21-03-252 REGON: 811158242 – Aby bylo možné používat poštovní systém používaný ke zpracování e-mailů.

ODPOVĚDNOST ČTENÁŘE

Čtenář je povinen používat Webové stránky způsobem, který je v souladu se zákonem a osvědčenými postupy, s ohledem na respektování osobních práv a práv duševního vlastnictví třetích osob. Čtenář je povinen zadat údaje odpovídající skutečnému stavu. Jakékoli použití jakéhokoli prvku tvořícího obsah webových stránek kýmkoli bez výslovného souhlasu správce představuje porušení autorského zákona.

ZÁSADY COOKIES

Web používá „cookies“. Nezměna nastavení prohlížeče na straně čtenáře znamená souhlas s jejich používáním.
Cookies jsou IT data, zejména textové soubory, které se ukládají na koncových zařízeních Čtenářů a jsou určeny k používání Webových stránek. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.
Cookies používané na webových stránkách neukládají osobní údaje ani jiné informace shromážděné z Čtečky. Webová stránka používá cookies k identifikaci relace prohlížeče, což umožňuje využití funkcí webu.
Používání technik „cookie“ neumožňuje stahování jakýchkoli osobních a adresních údajů Čtenáře ani jakýchkoli důvěrných informací z jeho počítače.
Google Analytics – Tyto soubory cookie umožňují funkčnost Google Analytics. Tento software pomáhá získávat a analyzovat informace o typu používaného prohlížeče, počtu návštěvníků webových stránek, účinnosti marketingových kampaní a délce jednotlivých návštěv. Tyto informace se používají ke zlepšení webových stránek veriom.pl.