veriom-logo-2

Propojení

Jsme dobře propojeni

Wrocław se nachází víceméně uprostřed Evropy, přímo u hranic s Německem a Českou republikou, s přímým napojením na evropské dopravní trasy: A4 východ-západ a S3 sever-jih. To umožňuje efektivní a nákladově optimální logistiku do jakékoli země v Evropě. Veriom, i přes svou nepříliš dlouhou historii, již dodává své produkty do Německa, České republiky, Rakouska, Bulharska a Slovenska.

Naše adresa

Veriom sp. z o. o. / Veriom Polska sp. z o. o.
Technologický park Wrocław
Hala Nowa-7
ulice Fabryczna 16
53-609 Wrocław, Polsko

Jak se tam dostat: Odkaz na Google Maps