Sprzedaż:
Tadeusz Kaźmierski
E: tadeusz.kazmierski@veriom.pl
M: +48 728 843 717

Logistyka i dostawy:
Maciej Cygan
E: maciej.cygan@veriom.pl
M: +48 698 617 166

Administracja i fakturowanie:
Edyta Mazurkiewicz
E: edyta.mazurkiewicz@veriom.pl
M: +48 509 040 435

Adres firmy: Veriom sp. z o. o. / Veriom Polska sp. z o. o.
ul. Fabryczna 16, Hala Nowa 7, brama 13, 53-609 Wrocław

Dane rejestrowe:
Veriom Sp. z o. o.
ul. Kamila Stefki 8
52-428 Wrocław
NIP: 894 30 60 971
KRS: 0000550282
REGON: 36113805500000
Kapitał zakładowy: 5000 PLN wniesiony w całości

Dane rejestrowe:
Veriom Polska Sp. z o. o.
wyb. Józefa Conrada Korzeniowskiego 2/21
50-226 Wrocław
NIP: 895 22 17 260
KRS: 0000838521
REGON: 38594528000000
Kapitał zakładowy: 5000 PLN wniesiony w całości